Een kunstschilder is een kunstenaar die met verf schilderijen maakt. Soms komt de kunstenaar tot een persoonlijke stijl. Raymond Gorissen is zo een kunstenaar. Na een periode van het maken van sterk figuratieve schilderijen, die hij beschouwt als ‘jeugdzonden’, heeft hij zijn pijlen totaal gericht op het schilderen van abstracte werken. Raymond schildert intuïtief, zonder vooropgezet idee. De jarenlange ervaring en zijn artistieke voelsprieten zorgen er voor dat er in zijn schilderijen een boeiend spanningsveld ontstaat.

De overall-composities getuigen van een verfijnd gevoel voor kleur en contrast. Enerzijds kan je spreken van een lyrisch abstracte stijl voortbouwend op de expressionistische kunststromingen na 1945. Het zijn dromerige, vage beelden die tot introspectie dwingen. De beelden zijn gemaakt vanuit een grote vrijheid. Anderzijds getuigt zijn werk van een geometrische abstractie waarbij de compositie wordt opgebouwd door het naast elkaar plaatsen van kleurrijke, krachtige en contrasterende vlakken. Raymond wordt uitermate geprikkeld door deze vormentaal. Een stijl die zich ontpopt tot beelden met een tijdloos en open karakter.
De dualiteit in stijl wordt gebonden door het veelvuldig gebruik van blauwe tinten.
Het weidse blauw als kleur van het hemelgewelf en de oceanen symboliseert de oneindigheid waarin de menselijke geest zijn uiteindelijke verlossing vindt. In zijn recentste schilderijen flirt hij met andere kleuren die contrasterend met elkaar wedijveren om de meeste aandacht. Soms zijn de kleuren in harmonie met elkaar, soms vloeken ze met elkaar. Laat het nu juist deze tegenstellingen zijn die de ingrediënten vormen voor een boeiend kunstwerk.In deze schilderijen tonen de kleuren zich in horizontale en afgebakende lineaire vlakken waarbij de tussenruimte en breedte van de lijnen de spanning opbouwt.
De kunstwerken zijn niet vrijblijvend maar houden de toeschouwer vast in een boeiende kleurervaring die op het netvlies blijft plakken. De perfectionistische aard van Raymond zorgt ervoor dat deze acrylverfschilderingen puntgaaf afgewerkt zijn waardoor de werking optimaal is.

De uitdaging om de toeschouwer bij het beschouwen van deze kunstwerken niet onberoerd te laten, maken van hem een waarachtig kunstenaar.

Raymond Gorissen studeerde af in de graad Schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Bilzen.

Raymond Gorissen, Bilzen, België
Tel. (+32)(0)475 533 028
You may also like

Back to Top